Wednesday, January 19, 2011

kepentingan zionis roboh masjid al-aqsa


Tujuan utama mereka adalah untuk merobohkan masjid dan menggantikannya dengan kuil Yahudi yang mereka

panggil sebagai Haychal ataupun Beit HaMikdash.

Bagi mereka yang mempunyai persoalan sedemikian rupa, mereka masih belum mengenali siapakah Zionis Kristian ini. Di dalam buku Sizer, sepertimana juga di dalam tulisan-tulisan Micheal Prior dan juga Dan Sherbok, beliau telah memperkenalkan siapakah golongan Zionis Kristian. Mereka adalah sekumpulan penganut agama Kristian dari mazhab “Protestant”. Mereka mempunyai aqidah “Doomsday” yang begitu diimani sehingga membezakan mereka dari mazhab-mazhab Kristian yang lain. Aqidah inilah yang telah membawa kaum Yahudi ke Palestin. Aqidah ini jugalah yang telah menubuhkan negara “Israel”. Aqidah inilah yang telah mencorakkan dasar luar AS sejak dari penubuhan negara “Israel”. Aqidah ini jugalah yang telah mencorakkan politik di Timur Tengah. Apakah aqidah tersebut?
Mereka beriman bahawa menjelang hari kiamat, Jesus (Nabi Isa A.S.) akan muncul ke bumi ini. Beliau akan membunuh Anti-Christ dan akan membawa keamanan kepada dunia selama seribu tahun (The Happy Milleneum). Beliau juga akan mengkristiankan semua penduduk dunia. Namun, kedatangan beliau mempunyai syarat-syarat. Syarat pertama, Kaum Yahudi hendaklah berkumpul di bumi Palestin untuk membina negara mereka. Nabi Ibrahim di dalam kitab Perjanjian Lama yang berbunyi: “Unto thy seed will I give this land” (Dan kepada keturunanmu akan kuberikan tanah ini), Genesis 12:7.
Dalam Genesis 13:15 pula, “tanah” yang dijanjikan itu diperincikan sebagai: “All the land which thou seest to thee will I give it and to thy seed for ever” (Seluruh tanah ini yang dapat kamu lihat sehingga kepadaKu akan ku berikan kepada keturunanmu selama-lamanya) ketika Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit berdekatan dengan Bethel.
Lebih terperinci lagi, di dalam Genesis 15:18 ada menyebutkan: “Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river Euphrates”.(Untuk keturunanmu Aku telah berikan tanah ini, dari sungai Mesir (Nil) sehinggalah ke sungai besar Euphrates)
Penubuhan negara tersebut tidak akan lengkap tanpa pembinaan kuil (Haychal) sepertimana ianya wujud di zaman Jesus dahulu. Sesudah itu mereka meramalkan peperangan besar akan berlaku di antara kaum Yahudi dan kaum Arab (Muslim). Peperangan besar tersebut dinamakan sebagai “Armagedon”. Menurut aqidah mereka, kaum Yahudilah yang akan memenangi peperangan tersebut. Pada waktu itulah Jesus akan turun ke bumi dan akan mengKristiankan bangsa Yahudi. Selepas itu berlakukah keamanan dan kasih sayang di dunia selama seribu tahun.
Kegilaan untuk merealisasikan aqidah ini bukanlah sesuatu yang rahsia. Bagi golongan Evangelist di AS, ianya menjadi misi “suci” mereka. Micheal Prior di dalam bukunya “Speaking The Truth” telah mendedahkan rancangan kumpulan tersebut. Evangelist tidak bersendirian, gereja-gereja dan pertubuhan-pertubuhan yang mempunyai misi Zionis seperti mereka turut bersikap pro-aktif. Selain daripada menguasai polisi luar AS terhadap rantau Asia Barat, mereka juga menyalurkan dana yang banyak kepada Rejim Zionis Israel untuk tujuan mengYahudikan Baitul Maqdis dan merobohkan Masjid al-Aqsa. Hubungan rapat kumpulan-kumpulan Zionis Kristian dengan kumpulan Ultra Ortodoks Yahudi di Baitul Maqdis bukanlah rahsia. Hal yang sama telah disinggung oleh Dan Sherbok penulis buku “The Politics of Apocalypse”.
Walaupun Rejim Zionis tahu bahaya yang akan timbul jika mereka melakukan sesuatu ke atas Masjid al-Aqsa, namun sokongan dan juga dana yang mereka terima dari kumpulan-kumpulan Zionis Kristian mengaburi itu semua. Pendokong-pendokong Zionis Kristian yang berjumlah lebih 100 juta di seluruh dunia itu dianggarkan akan menjadi sumber pelancongan yang amat lumayan bagi negara Rejim. Di atas dasar inilah mereka berterusan dengan polisi menindas kaum Arab Palestin agar meninggalkan kota Baitul Maqdis. Jika terbinanya kuil nanti, Rejim menjangkakan hasil dari pelancongan dan bantuan dari para penganut faham Zionis Kristian akan datang mencurah-curah.


sila click jika suka.. tq Kongsi beritahu rakan di facebook!

0 0 ladies and gentlemen love myCeloteh: